На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 23.11.2021 г. – общо 142

Благоевград – 27
Петрич – 23
Сандански – 13
Гоце Делчев – 10
Банско – 7
Разлог – 5
Якоруда – 4
Рупите – 3
Осиково – 3
Катунци – 3
Гърмен – 3
Скрът – 3
Лешница – 2
Борово – 2
Сливница – 2
Хърсово – 2
Юруково – 2
Симитли – 1
Рибново – 1
Кресна – 1
Кулата – 1
Мелник – 1
Изгрев – 1
Крупник – 1
Кърналово – 1
Марикостиново – 1
Брезница – 1
Добърско – 1
Лешко – 1
Хвостяне – 1
Горно Краище – 1
Краище – 1
Черна Места – 1
Българчево – 1
Господинци – 1
Долно Осеново – 1
Лебница – 1
Микрево – 1
Покровник – 1
Брежани – 1
Габрене – 1
Каменица – 1
Кладенци – 1
Кочан – 1
Пирин – 1