На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 17.11.2021 г. – общо 120

Петрич – 25
Благоевград – 15
Сандански – 10
Гоце Делчев – 7
Разлог – 6
Хаджидимово – 6
Добринище – 4
Бел камен – 3
Генерал Тодоров – 3
Банско – 2
Кавракирово – 2
Лешница – 2
Садово – 2
Черна Места – 2
Бачево – 1
Белица – 1
Беслен – 1
Блатска – 1
Габрово – 1
Долна Градешница – 1
Дрангово – 1
Дъбница – 1
Елешница – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 1
Катунци – 1
Конарско – 1
Копривлен – 1
Кресна – 1
Кърналово – 1
Лешко – 1
Лъжница – 1
Марикостиново – 1
Мелник – 1
Мосомище – 1
Обел – 1
Огняново – 1
Петрово – 1
Поленица – 1
Рупите – 1
Симитли – 1
Склаве – 1
Смолево – 1
Фъргово – 1
Чуричени – 1