Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия

На 21 ноември 2021 г. се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Началото на инициативата е поставено през 1995 г. от Европейската федерация на жертвите от ПТП (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година, в третата неделя от месец ноември.

На този ден се отдава почит на жертвите и техните семейства и се работи за повишаване на обществената отговорност за спазване на правилата за движение по улиците и пътищата и подпомагане на жертвите. Голяма част от тези катастрофи са предотвратими.  Те са свързани с грешки и нарушения на участниците в движението, както и с пропуски на проектантите на пътнотранспортната система. Много често хората, участващи в движението по пътищата забравят за себе си, за хората, които пресичат, за останалите участници в движението.

Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност. Нека обединим усилия в името на живота и всеки от нас да даде своя принос!

Отдел „ПБПЗ“

ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

На 16.11.2021 г. от 10:00 часа в детска градина „Здравец“ – Видео урок „Как да се движим безопасно“, интерактивна игра с дигитални карти и образователни картинки за оцветяване по темата.

Видео урока „Как да се движим безопасно ще бъде разпространен в подготвителните групи на детските градини на град Благоевград.