АктуалноНовини

ПОЕМЕТЕ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЗДРАВЕТО НА КОСТИТЕ СИ!

Световният ден без остеопороза, който се отбелязва ежегодно на 20 октомври под егидата
на Международната фондация по остеопроза – МФО, е целогодишна инициатива, насочена
към повишаване на информираността за превенцията, диагностиката и лечението на
остеопорозата. Целта на тазгодишната кампания под мотото „Поемете инициативата за
здравето на костите си!“ е да подчертае необходимостта от активна грижа за костното
здраве през целия живот, която да осигури превенция на остеопорозата и свързаните с нея
фрактури както за отделния индивид, така и в глобален мащаб чрез превръщането на
ранната оценка на риска и навременното лечение на заболяването в основен здравен
приоритет на обществото.
Понастоящем, остеопорозата е все още недостатъчно диагностицирана и
лекувана, което поставя милиони хора по света в риск от животозастрашаващи
фрактури, причинени от „тихата епидемия“. Нещо повече – огромната социоикономическа цена на заболяването и тежкото бреме на фрактурите върху
качеството на живот на болните, са недостатъчно оценени или пренебрегвани.
Ето фактите:
 Остеопорозата е първопричината за болезнени, инвалидизиращи и животозастрашаващи фрактури на костите, получавани вследствие на тяхната чупливост
 Заболяването е разпространено в глобален мащаб, засягащо всяка трета жена и
всеки пети мъж над 50 г. възраст
 Остеопорозата оставя отпечатък възху живота на цялото семейство, което поема
основните грижи за болните след фрактура
Ето защо е лична и обществена отговорност да поемем инициативата за
здравето на костите си, като:

 • Проверяме ежегодно риска си за остеопороза и фрактури
 • Разпознаваме предупредителните сигнали за фрактури на прешлените, като
  снижение на ръста, прегърбване и болки в гърба
 • Остеопорозата засяга и мъжете, които също трябва да познават рисковите си
  фактори
 • Поддържаме здравословен за костите начин на живот чрез хранене и движение.
  Здравословните храни включват адекватен прием на калций, белтъчини, витамин
  D, витамин К и други хранителни съставки, а укрепващите мускулите упражнения
  са в основата на поддържането на здрави кости.
 • Пазете се от падания: 90% от счупванията при болните с остеопороза са в
  резултат на падане. Обърнете се към лекар за оценка на риска от падане!
 • Всеки индивид с рисков фактор, жените в менопауза и възрастните мъже трябва
  да проведат изследване на костите си за ранна диагностика и навременно лечение
  при необходимост, преди получаване на фрактура.
 • Важно е да се знае, че една фрактура е предпоставка за следваща, поради което
  грижите за болните след фрактура са от голямо значение.

Още факти за остеопорозата:
 Към 2050 г., броят на бедрените фрактури в сравнение с 1990 г. при мъжете се очаква да
се увеличи с 310%, а при жените – с 240%
 Урбанизацията и застаряването на населението водят до бързи темпове на растеж на
бремето от увеличението на разпространението на остеопрозата
 Голяма част от пациентите с фрактури вследствие на чупливост на костите не са
изследвани или лекувани
 Остеопорозата е причина за повече дни болнично лечение в сравнение с рака на гърдата,
сърдечно-съдовите заболявания, диабета и други социално-значими заболявания
 Една от всеки 5 жени с фрактура на гръбначните прешлени получава следваща такава
фрактура в рамките на година след първата
 Болните с бедрена фрактура са приблизително 60% зависими от грижите на близките си
в продължение на година, а 20% от тях изискват дългосрочно медицинско обслужване
 Рискът от фрактура вследствие на остеопороза е около 27% по-висок от риска от рак
на простата
 Всеки 3 сек е честотата на получаване на нова фрактура в света
 Ако имате една остеопорозна фрактута, рискът от получаване на следваща се удвоява
Асоциация „Жени без остеопороза“, член на Международната фондация по
остеопороза, провежда целогодишно информационни и скринингови кампании за
ранно определяне на риска и навременно насочване към диагноза и лечение в
страната. През периода октомври‘2021 – октомври‘2022 под мотото „Поемете
инициативата за здравето на костите си“ предстои да се проведат на месечна база и
онлайн информационни събития по текущи теми, като „Остеопороза при мъжете“,
„Грижи за болните и хората в риск от остеопороза в условията на Ковид-19“,
„Как да определим риска си от фрактура?“, „Ролята на млякото и млечните продукти
за превенция на остеопорозата“, „Въпроси и отговори на специалисти“ и др.