На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 27.10.2021 г. – общо 245

Благоевград – 66
Петрич – 40
Сандански – 28
Гоце Делчев – 16
Първомай – 8
Кавракирово – 5
Банско – 4
Долна Градешница – 4
Симитли – 4
Якоруда – 4
Белица – 3
Еленово – 3
Марикостиново – 3
Мелник – 3
Скрът – 3
Жижево – 2
Илинденци – 2
Коларово – 2
Лебница – 2
Михнево – 2
Плоски – 2
Разлог – 2
Рилци – 2
Рупите – 2
Абланица – 1
Аврамово – 1
Баничан – 1
Бело поле – 1
Беслен – 1
Вълкосел – 1
Гърмен – 1
Дебрен – 1
Добринище – 1
Долна Рибница – 1
Долно Дряново – 1
Дрангово – 1
Дъбрава – 1
Игралище – 1
Изгрев – 1
Калиманци – 1
Капатово – 1
Корница – 1
Краище – 1
Кресна – 1
Ласкарево – 1
Митино – 1
Осеново – 1
Осиково – 1
Покровник – 1
Полена – 1
Самуилово – 1
Селище – 1
Склаве – 1
Струма – 1
Струмяни – 1
Чуричени – 1
Юруково – 1