На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 20.10.2021 г. – общо 163

Благоевград – 53
Сандански – 34
Разлог – 15
Петрич – 12
Симитли – 6
Гоце Делчев – 4
Крупник – 4
Бабяк – 2
Добринище – 2
Долен – 2
Кулата – 2
Поленица – 2
Първомай – 2
Бачево – 1
Беслен – 1
Брежани – 1
Годлево – 1
Горно Краище – 1
Дебрен – 1
Долно Осеново – 1
Елешница – 1
Кавракирово – 1
Ключ – 1
Мелник – 1
Микрево – 1
Митино – 1
Михнево – 1
Падеш – 1
Пирин – 1
Садово – 1
Струма – 1
Хаджидимово – 1
Хвостяне – 1
Цапарево – 1
Юруково – 1
Якоруда – 1