На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 07.10.2021 г. – общо 109

Благоевград – 26
Сандански – 15
Петрич – 12
Гоце Делчев – 4
Симитли – 4
Абланица – 2
Банско – 2
Бачево – 2
Брезница – 2
Господинци – 2
Гърмен – 2
Джигурово – 2
Копривлен – 2
Крупник – 2
Кулата – 2
Покровник – 2
Разлог – 2
Хаджидимово – 2
Баничан – 1
Белица – 1
Блатска – 1
Бунцево – 1
Дамяница – 1
Зелендол – 1
Коларово – 1
Кочан – 1
Кузьово – 1
Кърналово – 1
Лютово – 1
Марикостиново – 1
Мосомище – 1
Ново Лески – 1
Орцево – 1
Първомай – 1
Рилци – 1
Сатовча – 1
Склаве – 1
Филипово – 1
Черна Места – 1
Якоруда – 1