Актуална информация

За периода от 05.10.21г. до 08.10.21 г. от Домашен социален патронаж – Благоевград са регистрирани трима служителя с COVID-19. Взети са проби за изследване по метода PCR от целия персонал – 24 човека. Връчено е предписание за спазване на всички противоепидемични мерки и за изолация на положителните лица.

На 07.10.2021 г. е регистриран и потвърден случай на COVID-19 – един потребител в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД) с. Железница, община Симитли. Проведено е епидемиологично проучване и са изследвани всички 9 потребители с бързи антигенни тестове и 4 лица от персонала. Всички проби са отрицателни. На останалите 8 лица от персонала които не са били на работа, са взети проби за PCR изследване за COVID-19, резултатите от които предстои да излезат. Връчено е предписание за пълна дезинфекция на обекта и за стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

Епидемичното проучване продължава.