На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 06.10.2021 г. – общо 112

Благоевград – 29
Сандански – 23
Гоце Делчев – 7
Петрич – 7
Разлог – 5
Полена – 3
Баня – 2
Гърмен – 2
Кавракирово – 2
Симитли – 2
Бабяк – 1
Белица – 1
Боровичене – 1
Брезница – 1
Вълково – 1
Вълкосел – 1
Горна Брезница – 1
Горно Краище – 1
Господинци – 1
Дебрен – 1
Добринище – 1
Долно Драглище – 1
Долно Дряново – 1
Дреновица – 1
Железница – 1
Конарско – 1
Копривлен – 1
Кочан – 1
Кресна – 1
Крупник – 1
Лешко – 1
Марикостиново – 1
Махалата – 1
Микрево – 1
Огняново – 1
Поленица – 1
Първомай – 1
Хвостяне – 1
Черниче – 1
Якоруда – 1