На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 05.10.2021 г. – общо 123

Благоевград – 39
Петрич – 16
Сандански – 15
Гоце Делчев – 7
Разлог – 5
Баня – 3
Копривлен – 3
Крупник – 3
Скрът – 3
Гърмен – 2
Кресна – 2
Симитли – 2
Филипово – 2
Белица – 1
Брежани – 1
Брезница – 1
Горно Краище – 1
Долно Драглище – 1
Долно Дряново – 1
Драката – 1
Зелендол – 1
Микрево – 1
Митино – 1
Падеш – 1
Пирин – 1
Полена – 1
Поленица – 1
Първомай – 1
Рилци – 1
Спатово – 1
Стара Кресна – 1
Струмяни – 1
Церово – 1
Яворница – 1