На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 30.09.2021 г. – общо 97

Благоевград – 31
Петрич – 12
Сандански – 12
Разлог – 5
Марикостиново – 3
Бачево – 2
Габрене – 2
Добринище – 2
Ново Делчево – 2
Хаджидимово – 2
Абланица – 1
Брезница – 1
Вълково – 1
Горно Драглище – 1
Горно Дряново – 1
Горно Краище – 1
Дамяница – 1
Долно Дряново – 1
Дъбница – 1
Зорница – 1
Кавракирово – 1
Крупник – 1
Лещен – 1
Митино – 1
Мощанец – 1
Падеш – 1
Рупите – 1
Самуилово – 1
Сатовча – 1
Стара Кресна – 1
Струма – 1
Струмешница – 1
Тополница – 1
Филипово – 1