СЪОБЩЕНИЕ

Служители на отдел „ДЗК“ В ДИРЕКЦИЯ „ОЗ“ съвместно с органите на МВР за периода 20-24.09.2021 г. бяха извършени проверки по обекти с обществено предназначение с нощен и денонощен режим на работа. Общ брой на проверките 140 броя, 3 издадени предписания и 17 броя съставени АУАН.