На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 23.09.2021 г. – общо 106

Благоевград – 39
Сандански – 14
Петрич – 9
Илинденци – 3
Кресна – 3
Първомай – 3
Якоруда – 3
Банско – 2
Горно Дряново – 2
Гоце Делчев – 2
Гълъбово – 2
Разлог – 2
Хаджидимово – 2
Беласица – 1
Горна Брезница – 1
Гърмен – 1
Дамяница – 1
Добринище – 1
Елешница – 1
Кавракирово – 1
Катунци – 1
Коларово – 1
Кочан – 1
Краище – 1
Ладарево – 1
Лиляново – 1
Михнево – 1
Полена – 1
Поленица – 1
Симитли – 1
Стара Кресна – 1
Старчево – 1
Тополница – 1