СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с установени на 21.09.21 г. 6 лица (пациенти) с положителни резултати за COVID-19 сред хоспитализирани лица на II-ро отделение в „Център за психично здраве -Благоевград“ с. Горно Хърсово, е издадено предписание за затваряне на отделението за нови пациенти. Всички положителни за COVID-19 лица са изолирани в отделни помещения. Трима от тях са с данни за пневмония и предстои тяхното превеждане в COVID отделението на СБАЛО Благоевград. Останалите 24 пациента са без изявена клиника за COVID-19. Всички хоспитализирани пациенти – контактни на положителните ще бъдат изписани след изтичане на карантинния срок от 10 дни, а положителните които не развият симптоми – след 14 дни. Новопостъпващите пациенти по спешност ще бъдат приемани в съседна отделна сграда в същото лечебното заведение в с. Горно Хърсово. Направена е пълна дезинфекция на цялото отделение. Епидемиологичното наблюдение над огнището продължава.