На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 20.09.2021 г. – общо 124

Благоевград – 40
Сандански – 18
Петрич – 11
Гоце Делчев – 7
Разлог – 6
Белица – 2
Кочан – 2
Краище – 2
Симитли – 2
Струмешница – 2
Абланица – 1
Брезница – 1
Българчево – 1
Вълкосел – 1
Годешево – 1
Горно Хърсово – 1
Дамяница – 1
Джигурово – 1
Добринище – 1
Дъбрава – 1
Еленово – 1
Илинден – 1
Кавракирово – 1
Камена – 1
Катунци – 1
Ключ – 1
Кресна – 1
Лебница – 1
Левуново – 1
Микрево – 1
Мосомище – 1
Ново Делчево – 1
Орцево – 1
Ощава – 1
Петрово – 1
Плоски – 1
Поленица – 1
Стара Кресна – 1
Тополница – 1
Туховища – 1
Черниче – 1
Якоруда – 1