На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 14.09.2021 г. – общо 118

Благоевград – 28
Сандански – 20
Петрич – 14
Гоце Делчев – 10
Разлог – 8
Банско – 3
Копривлен – 3
Първомай – 3
Симитли – 3
Белица – 2
Джигурово – 2
Кресна – 2
Рупите – 2
Баня – 1
Брезница – 1
Годлево – 1
Добринище – 1
Долна Рибница – 1
Долно Драглище – 1
Катунци – 1
Кочан – 1
Марино поле – 1
Мосомище – 1
Огняново – 1
Орцево – 1
Палат – 1
Петрово – 1
Поленица – 1
Слащен – 1
Тополница – 1
Филипово – 1