На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 13.09.2021 г. – общо 112

Благоевград – 45
Петрич – 19
Сандански – 9
Баня – 5
Гоце Делчев – 5
Разлог – 4
Банско – 2
Дебрен – 2
Кресна – 2
Първомай – 2
Симитли – 2
Якоруда – 2
Брезница – 1
Дамяница – 1
Добринище – 1
Изгрев – 1
Камена – 1
Катунци – 1
Марикостиново – 1
Мосомище – 1
Ново Делчево – 1
Орцево – 1
Самуилово – 1
Сливница – 1
Черниче – 1