На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.09.-12.09.2021 г. – общо 124

Благоевград – 36
Сандански – 21
Петрич – 13
Гоце Делчев – 8
Симитли – 5
Разлог – 4
Катунци – 3
Първомай – 3
Абланица – 2
Банско – 2
Баня – 2
Дамяница – 2
Джигурово – 2
Долна Рибница – 2
Поленица – 2
Слащен – 2
Черешово – 2
Брежани – 1
Брезница – 1
Вълково – 1
Габрене – 1
Дебрен – 1
Добринище – 1
Долен – 1
Дрангово – 1
Дренково – 1
Железница – 1
Илинденци – 1
Камена – 1
Кочан – 1