На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 08.09.2021 г. – общо 103

Благоевград – 37
Петрич – 14
Сандански – 12
Гоце Делчев – 6
Дамяница – 4
Разлог – 4
Банско – 2
Симитли – 2
Борово – 1
Брезница – 1
Вълкосел – 1
Габрене – 1
Долна Рибница – 1
Драката – 1
Катунци – 1
Копривлен – 1
Кресна – 1
Левуново – 1
Лешница – 1
Логодаж – 1
Михнево – 1
Ново Делчево – 1
Първомай – 1
Самуилово – 1
Сатовча – 1
Склаве – 1
Слащен – 1
Струмяни – 1
Юруково – 1
Якоруда – 1