На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 31.08.2021 г. – общо 70

Благоевград – 31
Сандански – 9
Банско – 4
Гоце Делчев – 3
Петрич – 3
Разлог – 2
Хвостяне – 2
Баня – 1
Бачево – 1
Брежани – 1
Брезница – 1
Гърмен – 1
Долен – 1
Изгрев – 1
Илинденци – 1
Катунци – 1
Левуново – 1
Марикостиново – 1
Мечкул – 1
Рупите – 1
Сатовча – 1
Симитли – 1
Яворница – 1