На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 27.08.-29.08.2021 г. – общо 125

Благоевград – 36
Сандански – 19
Гоце Делчев – 14
Петрич – 9
Разлог – 6
Първомай – 3
Симитли – 3
Банско – 2
Железница – 2
Изгрев – 2
Катунци – 2
Коларово – 2
Краище – 2
Сатовча – 2
Абланица – 1
Баня – 1
Брежани – 1
Бунцево – 1
Долна Градешница – 1
Долно Драглище – 1
Дрангово – 1
Дъбница – 1
Зелендол – 1
Кресна – 1
Левуново – 1
Рилци – 1
Рупите – 1
Склаве – 1
Слащен – 1
Стожа – 1
Тополница – 1
Хаджидимово – 1
Черниче – 1
Яворница – 1
Якоруда – 1