СЪОБЩЕНИЕ

На 20.08.21г. служители на отдел „ДЗК“ В ДИРЕКЦИЯ „ОЗ“ съвместно с органите на МВР бяха извършени проверки по обекти с обществено предназначение с нощен и денонощен режим на работа.Провериха се 37 обекта на територията на гр.Благоевград,с.Огняново община Гърмен,гр.Банско и гр.Сандански.
Не са констатирани нарушения на въведените противоепидемични мерки със Заповеди № РД-01-646,РД-01-647 допълнена със Заповед № РД-01-712 на Министъра на здравеопазването.