Осъществяване на засилен контрол за спазване на въведените със Заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки

Извършени проверкиЗаведения за обществено храненеТърговски обектиНощни заведенияОбекти с обществено предназначениеДруги обекти (бензиностанции)ДругиПредписанияАУАН
РЗИ-Благоевград1221175114201512