На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 18.08.2021 г. – общо 34

Благоевград – 11
Сандански – 3
Годлево – 2
Петрич – 2
Разлог – 2
Слащен – 2
Хаджидимово – 2
Банско – 1
Буково – 1
Горно Хърсово – 1
Илинденци – 1
Коларово – 1
Кресна – 1
Ново Делчево – 1
Петрово – 1
Садово – 1
Самуилово – 1