На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 30.07-01.08.2021 г. – общо 23

Благоевград – 4
Горно Дряново – 3
Склаве – 3
Гоце Делчев – 2
Левуново – 2
Буково – 1
Лъжница – 1
Петрич – 1
Попови ливади – 1
Садово – 1
Сандански – 1
Сатовча – 1
Тополница – 1
Церово – 1