СЪОБЩЕНИЕ

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СПЕЦИАЛИСТИ С МОБИЛНИЯ КАБИНЕТ НА РЗИ БЛАГОЕВГРАД ЩЕ ИЗВЪРШАТ ИМУНИЗАЦИИ СРЕЩУ COVID-19 НА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ В МЕСТНОСТТА ПАРК „БАЧИНОВО“, ПРЕД КАФЕ-АПЕРИТИВ „КАРИБИТЕ“ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 13:00 – 18:00 ЧАСА НА 24.07.2021 Г. ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ МОГАТ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ С ВАКСИНА ПО ТЕХЕН ИЗБОР. ЗА ЕДНОДОЗОВАТА ВАКСИНА ЩЕ СЕ ИЗДАВА СЕРТИФИКАТ НА МЯСТО.

Ваксинирането е най-силното ни средство за борба срещу COVID-19. Бъдете отговорни за собственото си здраве и това на околните.