СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми КЛИЕНТИ на Орган за контрол от вид А при РЗИ-Благоевград (ОКА),

С настоящото съобщение ВИ информирам, че считано от 12.07.2021 г., ОКА при РЗИ-Благоевград ще приема проби води в рамките на регламентираното работно време на инспекцията, единствено през дните понеделник и вторник.

В допълнение, ВИ Моля, при предоставяне на повече от три проби води за анализ, същото предварително да бъде съгласувано е Ръководител лаборатория за създаване на необходимата организация (тел. за контакт 0882669316).