СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка констатирани несъответствия в качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели по показател живак за населените места с. Копривлен и с. Ново Лески, Община Хаджидимово допълнително Ви уведомяваме:

На 21.06.2021 г. с Писма с Вх. № 13-179/21.06.2021 г. и 13-179-1/21.06.2021 г. в РЗИ-Благоевград са получени анализи на резултати по показател живак на проби питейна вода от с. Ново Лески, община Хаджидимово и с. Копривлен, община Хаджидимово, пробонабрани от инспектор при РЗИ-Благоевград на 18.06.2021 г., анализирани от СРЗИ, както следва:

Съгласно Протокол от изпитване № 1211609-1/21.06.201 г. на СРЗИ пробата питейна вода от с. Ново Лески, община Хаджидимово, пункт чешма на площада- с. Ново Лески, по показател живак съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

Съгласно Протокол от изпитване № 1211610-1/21.06.201 г. на СРЗИ пробата питейна вода от с. Ново Лески, община Хаджидимово, пункт чешма в барче „Ванкалов“ – с. Ново Лески, по показател живак съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

Съгласно Протокол от изпитване № 1211611-1/21.06.201 г. на СРЗИ пробата питейна вода от с. Копривлен, община Хаджидимово, пункт чешма в кафе-аперитив Слави Роботов (Зона на водоснабдяване Копривлен) – с. Копривлен, по показател живак съответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. Съгласно Протокол от изпитване № 1211612-1/21.06.201 г. на СРЗИ пробата питейна вода от с. Копривлен, община Хаджидимово, пункт чешма в сграда на кметство (Зона на водоснабдяване Копривлен) – с. Копривлен, по показател живаксъответства на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.