КонкурсиНовини

Конкурс за длъжност Директор на дирекция „АПФСО“ към РЗИ Благоевград

Протокол 3 (извлечение) от заседание на комисията за провеждане на конкурс за длъжността „Директор на дирекция“ в дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване“ към Регионална здравна инспекция – Благоевград

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

Съобщение по чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конккурса

Заповед за обявяване на конкурс за длъжността Директор на дирекция „АПФСО“

Обява за конкурс за длъжност Директор на дирекция „АПФСО“ – 1 щ. бр.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители