ГРАФИК за работа на имунизационния кабинет в периода 07-13.06.2021г. (мобилен екип )

08.06.2021 г. – от 14,00 ч. до 17,00 ч. – с. Раздол, с. Добри лаки, с. Кърпелево
09.06.2021 г. – от 10,00 ч. до 15,00 ч. – гр. Банско (пред Общината)
10.06.2021 г. – от 14,00 ч. до 17,00 ч. – гр. Разлог (пред Общината)
11.06.2021 г. – от 10,00 ч. до 15,00 ч. – гр. Благоевград (пред Ларго)
12.06.2021 г. – от 11,00 ч. до 15,00 ч. – с. Пирин