АктуалноНовини

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

С Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет е приета Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г. В рамките ѝ е осигурен лесен достъп до ваксини срещу сезонен грип за целевата група на програмата – възрастни на и над 65 години.

Много от случаите на грип и свързаните с него тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени посредством ваксинопрофилактика. При здрави хора грипните ваксини може да предотвратят 70% до 90% от заболяванията от грип. При хората в напреднала възраст ваксината намалява тежкото протичане и усложнения до 60%, а смъртните случаи с 80%. От друга страна продължава епидемичното разпространение на COVID-19, като отново рискова група за тежко протичане и смърт са лицата над 60 годишна възраст, което значително увеличава риска при заразяване с две тежко протичащи заразни заболявания.

С въвеждане на Програмата ваксинационния обхват с грипни ваксини на цялото население се покачва като през сезон 2016/2017 г. той е бил 2,2 на 100 души, а през сезон 2020/2021 г. е 7 на 100 души. През 2020 г. по Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип е заложен обхват до 17%, доставени са 180 000 дози, а са приложени 167 500 дози. За настоящата 2021 г. е заложен обхват до 20% от целевата група на програмата като с цел осигуряване на предвидените количества наред с други фактори е необходимо и добро прогнозиране и планиране на необходимите количества от общопрактикуващите лекари.

Съгласно нормативно определените задължения, определени с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, общопрактикуващите лекари изготвят и представят в съответната РЗИ в срок до 31 юли годишен план за следващата календарна година на броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и реимунизации лица от обслужвания от него контингент и необходимия брой биопродукти по видове и количества съгласно приложение № 8а към Наредбата. Също така е предвидено имунизацията с грипни ваксини по Програмата да се провежда през периода октомври-декември от общопрактикуващи лекари, сключили договори по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване за лицата, включени в пациентската им листа.