На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 27.05.2021 г. – общо 22

Благоевград – 9
Абланица – 2
Петрич – 2
Якоруда – 2
Банско – 1
Бачево – 1
Габрене – 1
Господинци – 1
Катунци – 1
Ново Делчево – 1
Сандански – 1