На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 29.04.-04.05.2021 г. – общо 70

Благоевград – 21
Гоце Делчев – 8
Сандански – 5
Петрич – 4
Бел камен – 3
Брезница – 3
Якоруда – 3
Банско – 2
Баня – 2
Добринище – 2
Огняново – 2
Абланица – 1
Борово – 1
Долна Градешница – 1
Долно Осеново – 1
Дрангово – 1
Ключ – 1
Копривлен – 1
Кресна – 1
Лиляново – 1
Поленица – 1
Самуилово – 1
Скрът – 1
Стожа – 1
Хаджидимово – 1
Цапарево – 1