На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 21.04.2021 г. – общо 82

Благоевград – 23
Петрич – 9
Мосомище – 4
Ръждак – 3
Брезница – 2
Гоце Делчев – 2
Долно Осеново – 2
Елешница – 2
Копривлен – 2
Кочан – 2
Разлог – 2
Симитли – 2
Баничан – 1
Банско – 1
Бачево – 1
Белица – 1
Борово – 1
Буково – 1
Горно Дряново – 1
Дамяница – 1
Дебрен – 1
Долно Дряново – 1
Зелендол – 1
Крупник – 1
Кулата – 1
Кърналово – 1
Логодаж – 1
Марино поле – 1
Михнево – 1
Огняново – 1
Падеш – 1
Петрово – 1
Първомай – 1
Садово – 1
Сандански – 1
Туховища – 1
Хаджидимово – 1
Хърсово – 1
Якоруда – 1