На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 25.03.2021 г. – общо 141

Благоевград – 42
Гоце Делчев – 21
Петрич – 12
Банско – 6
Падеш – 6
Баня – 5
Разлог – 5
Кресна – 3
Мосомище – 3
Първомай – 3
Сандански – 3
Беласица – 2
Белица – 2
Годешево – 2
Добринище – 2
Елешница – 2
Брежани – 1
Брезница – 1
Гега – 1
Горно Дряново – 1
Дамяница – 1
Долна Градешница – 1
Долна Крушица – 1
Жижево – 1
Кулата – 1
Мелник – 1
Митино – 1
Полето – 1
Садово – 1
Сатовча – 1
Симитли – 1
Склаве – 1
Скрът – 1
Хърсово – 1
Черниче – 1
Юруково – 1
Якоруда – 1