На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 18.03.2021 г. – общо 157

Банско – 5
Баня – 3
Благоевград – 50
Борово – 2
Бучино – 1
Гега – 1
Ген. Тодоров – 1
Годешево – 4
Гоце Делчев – 17
Дебрене – 1
Добринище – 1
Изгрев – 2
Ключ – 2
Кремен – 2
Кресна – 2
Марикостиново – 1
Мусомище – 2
Огняново – 1
Ореше – 1
Падеш – 1
Петрич – 15
Първомай – 6
Разлог – 7
Рилци – 1
Ръждак – 1
Сандански – 15
Сатовча – 2
Симитли – 5
Хаджидимово – 1
Черниче – 1
Черна Места – 1
Яворница – 1
Якоруда – 1