На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 17.03.2021 г. – общо 134

Балдево – 1
Банско – 3
Баня – 4
Абланица – 1
Благоевград – 48
Борово – 1
Брезница – 3
Бунцево – 2
Габрене – 1
Годешево – 1
Гоце Делчев – 18
Дамяница – 1
Дебрене – 1
Добринище – 1
Железница – 2
Изгрев – 2
Катунци – 2
Кресна – 4
Крупник – 1
Ореше – 1
Петрич – 3
Плоски – 1
Полето – 1
Първомай – 1
Разлог – 10
Сандански – 8
Сатовча – 2
Симитли – 4
Скрът – 1
Хаджидимово – 2
Церово – 1
Якоруда – 2