АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ – РД-01-414/15.03.2021 г.

На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., въведените противоепидемични мерки на територията на страната, във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 в област Благоевград, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите в областта, след съгласуване с Областен оперативен щаб – Благоевград и съгласуване с Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград