На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 12.03. – 14.03.2021 г. – общо 158

Банско – 5
Баня – 5
Благоевград – 73
Белица – 2
Бачево – 2
Борово – 1
Буково – 3
Бучино – 1
Вълкосел – 1
Гоце Делчев – 13
Добринище – 5
Долно спанчево – 1
Ключ – 4
Краище – 1
Кресна – 1
Петрич – 11
Разлог – 8
Рибник – 1
Сандански – 5
Сатовча – 1
Струмяни – 1
Теплен – 1
Хаджидимово – 1
Хвостяне – 1
Юруково – 1
Кочан – 1
Брежани – 1
Ново Лески – 1
Симитли – 1
Скрът – 1
Чурилово – 1
Яворница – 2
Бистрица – 1