На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 10.03.2021 г. – общо 109

Балдево – 2
Банско – 2
Бел камен – 1
Белица – 1
Благоевград – 39
Бучино – 1
Габрене – 1
Годлево – 1
Горно Дряново – 1
Гоце Делчев – 11
Дамяница – 2
Джигурово – 1
Добринище – 2
Долна Крушица – 1
Долно Осеново – 1
Долно Спанчево – 1
Изгрев – 1
Кавракирово – 1
Катунци – 1
Коларово – 1
Лешко – 1
Лиляново – 1
Марикостиново – 1
Мусомище – 2
Петрич – 5
Полена – 1
Разлог – 4
Рилци – 1
Сандански – 7
Симитли – 4
Слащен – 2
Старчево – 1
Струма – 1
Цапарево – 1
Юруково – 4
Якоруда – 1