АктуалноИнформация за коронавирус COVID-19Новини

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 09.03.2021 г. – общо 131

Абланица – 1
Балдево – 1
Банско – 8
Баня – 1
Бистрица – 1
Благоевград – 28
Бождово – 1
Борово – 2
Бунцево – 2
Габрене – 1
Годлево – 1
Горно Дряново – 1
Гоце Делчев – 16
Добринище – 1
Долна Крушица – 1
Елешница – 3
Катунци – 1
Коларово – 3
Копривлен – 1
Краище – 1
Кремен – 1
Кресна – 3
Марикостиново – 1
Микрево – 1
Мендово – 1
Михнево – 1
Нова Ловча – 1
Ореше – 1
Падеж – 1
Петрелик – 1
Петрич – 24
Петрово – 1
Пирин – 1
Плоски – 1
Полето – 1
Разлог – 4
Рибник – 1
Рибново – 1
Самоилово – 1
Сандански – 3
Селище – 1
Хаджидимово – 1
Цапарево – 1
Юруково – 1
Якоруда – 2