На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 22.02.2021 г. – общо 96

Аврамово – 2
Банско – 3
Баня – 1
Благоевград – 26
Брежани – 1
Брезница – 1
Годлево – 1
Гоце Делчев – 5
Долно Спанчево – 1
Елешница – 1
Кресна – 1
Марикостиново – 2
Микрево – 1
Михнево – 1
Ново Лески – 1
Ореше – 1
Петрич – 9
Плетена – 3
Плоски – 3
Разлог – 9
Ръждак – 1
Сандански – 6
Склаве – 3
Струмяни – 1
Юруково – 2
Якоруда – 10