На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 19.02-21.02.2021 г. – общо 66

Банско – 3
Баня – 2
Бачево – 1
Благоевград – 15
Горно Драглище – 2
Горно Краище – 1
Гоце Делчев – 6
Еленово – 1
Елешница – 2
Кочан – 4
Микрево – 1
Михнево – 1
Ново Лески – 2
Ореше – 1
Петрич – 3
Плоски – 2
Разлог – 7
Рупите – 1
Санндански – 6
Сатовча – 1
Рилци – 1
Скрът – 2
Хаджидимово – 1