На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 16.02.2021 г. – общо 49

Банско – 2
Бело поле – 1
Беслен – 1
Благоевград – 9
Брежани – 1
Годлево – 3
Господинци – 1
Гоце Делчев – 7
Елешница – 2
Лъжница – 1
Ново Лески – 1
Петрич – 1
Поленица – 1
Разлог – 4
Садово – 1
Сандански – 4
Сатовча – 2
Слащен – 2
Смолево – 1
Теплен – 2
Фъргово – 1
Юруково – 1