Информационен бюлетин от 12.02.21 до 14.02.21 г. във връзка със спазването на противоепидемичните мерки

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 от 12.02.2021 г. до 14.02.2021 г. на територията на област Благоевград от инспектори на РЗИ-Благоевград, съвместно със служители на МВР са извършени общо 132 проверки на обекти с обществено предназначение. Констатирани са нарушения в 12 от проверените обекти. Съставени са 8 АУАН и са изпратени 4 броя покани за съставяне на АУАН, на фирмите стопанисващи обектите, в които са установени нарушенията. Проверките продължават.