На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 15.02.2021 г. – общо 74

Аврамово – 1
Банско – 1
Баня – 1
Бачево – 3
Беслен – 1
Благоевград – 21
Ваклиново – 2
Горно Драглище – 1
Гоце Делчев – 14
Добърско – 2
Коларово – 1
Кочан – 1
Краище – 1
Ново Делчево – 1
Петрич – 4
Плетена – 2
Разлог – 10
Садово – 3
Хърсово – 1
Якоруда – 3