Информация за отмяна на предписание за поставяне под карантина съгласно Заповед РД-01-74 / 01.02.2021 г.

Във връзка с отмяна на наложена карантина използвайте следните телефони: 0883201454; 0878434286; 0883201472

На вниманието на лицата влезли на територията на Република България:
В изпълнение на т. 9 и т. 10 от Заповед № РД-01-74 / 01.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Ви уведомяваме, че може да подадете Заявление за отмяна на Предписание за поставяне под карантина.

Заявление към Заповед РД-01-74 / 01.02.2021 г.

Попълненото заявление изпратете на e-mail: rzibl@rzibl.org