На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 08.02.2021 г. – общо 72

Банско – 4
Баня – 1
Бачево – 3
Благоевград – 14
Бел камен – 1
Ваклиново – 1
Горно Драглище – 2
Гоце Делчев – 2
Петрич – 3
Дамяница – 1
Долно Осеново – 1
Катунци – 1
Кочан – 1
Краище – 1
Ново Лески – 1
Ощава – 1
Плетена – 2
Първомай – 1
Разлог – 19
Рилци – 1
Сандански – 5
Сатовча – 2
Юруково – 1
Якоруда – 3