На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 02.02.2021 г. – общо 33

Банско – 3
Годлево – 2
Благоевград – 6
Долен – 1
Гоце Делчев – 4
Кочан – 1
Кресна – 1
Петрич – 1
Разлог – 8
Сандански – 4
Сатовча – 1
Юруково – 1