Информационен бюлетин от 29.01.21 до 31.01.21 г. във връзка със спазването на противоепидемичните мерки

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 на 29.01.2021 г. и 30.01.2021 г. от 19.30 до 23.30 часа на територията на област Благоевград от инспектори на РЗИ-Благоевград, съвместно с представители на МВР са извършени общо 182 проверки на обекти с обществено предназначение. Констатирани са нарушения в 5 от проверените обекти. Съставен е 1 АУАН и са изпратени 4 броя Покани за съставяне на АУАН, на фирмите стопанисващи обектите, в които са установени нарушенията.